Ngồi tựa mạn thuyền

Đọc tiếp »

Advertisements

Hoa thơm bướm lượn

Ơi hoa tôi là này đóa hoa thơm
Ố tình là con bướm lượn
Ố tình là con bướm dạo ối a…
Bớ cái duyên có ã ru hời
Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có ã ru hời
Bướm lượn là bướm ôi a nó bay
Bướm dạo là bướm ôi a nó bay.

Đọc tiếp »

Con nhện giăng mùng

Gió đông lay động bức mành
Tay em nhóm than quạt hồng cho anh học
gió lạnh trời đông
Tay em nhóm than quạt hồng cho anh học
mà để chữ tình anh viết nét son
anh ơi em đợi em chờ
Ngày anh vượt quan vũ môn
anh ơi em đợi em chờ
Ngày anh vượt chôn vũ vĩ môn

Đọc tiếp »

Ngồi tựa mạn thuyền – Hòa tấu

Bèo dạt mây trôi

Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi
Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt mây trôi
Chim ca tang tính tình , cá lội
Ngậm 1 tin trống
Hai tin đợi , ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu

Đọc tiếp »

Cò lả


Con cò (cò) bay lả lả lả bay la
Bay từ (từ) cửa phủ
bay ra (ra) cánh đồng
Tình tính tang là tang tính tình
Anh chàng rằng anh chàng ơi
Rằng có biết biết hay chăng,
rằng có nhớ là nhớ hay chăng?

Đọc tiếp »

Xe Chỉ Luồn Kim

Xe chỉ ố mấy kim luồn kim, ố mấy kim luồn kim, ố mấy ngồi í i dồi.
Xe chỉ ố mấy kim luồn kim.
Thêu i vào tình chung vuông nhiễu tím í i i…song í ì i…
gửi ì lên ô chàng gửi lên cho chàng.
Ù này sang i… ù này sang sang ù …
xê phàn xê lưu cộng tình thương ô chàng gửi lên cho chàng.

Đọc tiếp »

Giã bạn

Còn duyên là duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên là duyên đi sớm (sớm) về trưa mặc lòng
Người còn không đây tôi vẫn ở không
Tôi mà còn không, đây em chửa có chồng
Đây tôi chửa có ai, tích tích (ô) tịch tình tinh
À hội hà, hừ hội hừ là hư hội hừ

Đọc tiếp »

Ngồi tựa mạn thuyền

https://i2.wp.com/nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images452553_ngoitua.jpg

Ngồi rằng ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi tựa
(có hơ) mạn thuyền (ấy mấy) đêm (là) đêm hôm qua
Ngồi rằng (là) ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi
tựa (có hơ) mạn thuyền
Trăng in (là in) mặt nước cũng có (a) càng nhìn (là) càng
nhìn non nước càng xinh (ư hư là ôi hư)

Đọc tiếp »

Người ơi người ở đừng về

Người ơi! Người ởi đừng về,
Người ơi! Người ởi đừng về,

Người về em vần (í i ì i),
Có mấy khóc i thầm
Đôi bên là bên song như vạt áo
Mà này cũng có a ướt đầm
Ướt đầm như mưa.

Đọc tiếp »

« Older entries